Ajánlott füzetcsomag ötödikeseknek

Kategória: Iskola

5. évfolyam

Tantárgy

Eszközök

magyar nyelv

vonalas füzet

 

magyar irodalom

vonalas füzet

 

történelem

vonalas füzet

 

nyelv

vonalas füzet

szótárfüzet

matematika

négyzetrácsos füzet
sima füzet

szögmérő
egyenes vonalzó
derékszögű vonalzó
körző

informatika

füzet

 

természetismeret

vonalas füzet

 

ének-zene

kottafüzet

 

rajz

rajzlap

vízfesték /tempera
színes ceruza

technika

sima füzet

 

testnevelés

Vaszary mez
sárga póló, kék nadrág

 

hit- és erkölcstan

vonalas füzet

 

természettudományos gyakorlatok

sima füzet

 

honismeret

vonalas füzet

 

Vaszary mez az iskolában megvásárolható.

A füzetek mérete: A5 vagy A4 (nem szükséges spirálfüzet)